Details

Title

Projekt rozporządzenia UE w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2006

Numer

No XXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

229-238

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2006

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0860-7338
×