Details

Title

Projekt dyrektywy UE w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych właścicieli statków

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2006

Numer

No XXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

239-264

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2006

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0860-7338
×