Details

Title

Potencjał środowiska przyrodniczego i świadczenia kulturowe ekosystemów jako czynniki kreujące markę terytorialną

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2019

Issue

No 275

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

121-124

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.12.30

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2019; No 275; 121-124
×