Details

Title

Tworzenie marki turystycznej jako strategicznego planowania rozwoju lokalnego na podstawie doświadczeń gminy Sieraków

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2019

Issue

No 275

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

131-132

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.12.30

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2019; No 275; 131-132
×