Details

Title

Valorization of geotourist and geoheritage objects in the region of Mikołów (USCB, southern Poland)

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2022

Volume

vol. 38

Issue

No 1

Affiliation

Marcisz, Marek : Silesian University of Technology, Gliwice, Poland ; Gawor, Łukasz : Silesian University of Technology, Gliwice, Poland ; Kobylańska, Malwina : Cuprum Ltd. Research & Development Centre, Wrocław, Poland

Authors

Keywords

USCB ; geotourist valorization ; geoheritage ; mining heritage ; Mikołów

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

189-210

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Bibliography


Buszman, B. and Buszman, J. 2006. Mikołów poviat: a sightseeing guide (Powiat mikołowski: przewodnik krajoznawczy). Eco Consensus Agencja Analiz i Strategii Systemowych (in Polish).
Cabała et al. 2004 – Cabała, J., Ćmiel, S . and I dziak, A . 2004. The management of former mining areas in the north-eastern part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland). [In:] Mine Planning and Equipment Selection. Balkema Publ. pp. 749–754.
Doktor et al. 2015 – Doktor, M., Miśkiewicz, K ., Welc, E.M. and Mayer, W. 2015. Criteria of geotourism valorization specified for various recipients. Geotourism 3–4(42–43), pp. 25–38, DOI : 10.7494/geotour.2015.42-43.25.
Duda et al. 1998 – Duda, J., S zendera, W., Włoch, W. and Gądek, B . 1998. Landscape and natural values of the area of the Silesian Botanical Garden (Walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 7, pp. 61–65 (in Polish).
Dulias, R. and Hibszer, A . 2004. Śląskie Voivodeship: nature, economy, cultural heritage (Województwo Śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe). K rzeszowice: „Kubajak” (in Polish).
Dulias, R. 2016. The Impact of Mining on the Landscape: A Study of the Upper Silesian Coal Basin. Springer, Switzerland.
Gabzdyl, W. and Gorol, M. 2008. Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Gliwice: Silesian University of Technology.
Gawor, Ł. 2004. Chosen problems of mining sozology in Ruhr Basin and Upper Silesian Coal Basin exemplified on mining waste dumps – comparison study (Wybrane zagadnienia sozologii górniczej w Zagłębiu Ruhry i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) na przykładzie zwałowisk pogórniczych – studium porównawcze). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo 260, pp. 97–108 (in Polish).
Grzesiak, D. and Trzepierczyński, J. 2015. Landscape of the silesian botanical garden in the city Mikołów (Budowa geologiczna w architekturze krajobrazu śląskiego ogrodu botanicznego w Mikołowie). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 7, pp. 47–62 (in Polish).
Hibszer, A . 2021. Lime kilns as an element of the post-industrial cultural landscape of the Silesian Upland, Poland. Environmental & Socio-economic Studies 9(3), pp. 70–77, DOI : 10.2478/environ-2021-0018.
Kobylańska, M. and Gawor, Ł. 2017. A spects of S patial Transformations in the Processes of Revitalization of Brownfields (Problematyka przeobrażeń przestrzennych w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 31(1), pp. 68–80, DOI : 10.24917/20801653.311.5 (in Polish).
Kojs et al. 2009 – Kojs, P., Ogrodnik, B ., Krzyżowski, M. and Jańczak, M. 2009. Zielona Arka Śląska, Śląski Ogród Botaniczny. Mikołów: Związek Stowarzyszeń (in Polish).
Kondracki, J. 1998. Regional geography of Poland (Geografia regionalna Polski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
Migoń, P. 2012. Geotourism (Geoturystyka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish). [Online] www.codgik.gov.pl [Accessed: 2022-01-01].
Probierz et al. 2012 – Probierz, K ., Marcisz, M. and Sobolewski, A . 2012. From peat to coking coals of the Zofiówka monocline in the Jastrzębie area (south-western part of the Upper Silesian Coal Basin) (Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)). Zabrze: Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (in Polish).
Sikorska-Maykowska, M. 2001. Valorization of the natural environment and identification of its threats in the Silesian Voivodeship (Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego). Warszawa: PIG i UMWŚ (in Polish).
Słomka, T. and Mayer, W. 2010. Chapter 11. Geotourism and geotourist education in Poland. [In:] Newsome, D. and Dowling, R.K. (ed). Oxford: Goodfellow Publishers Ltd, pp. 142–157.
Szczepańska, J. and Twardowska, I . 1999. Distribution and environmental impact of coal mining wastes in Upper Silesia, Poland. Environmental Geology 38, pp. 249–258.

Date

2022.03.28

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/gsm.2022.140609

Open Access Policy

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management is an open access journal with all content available with no charge in full text version.

The journal content is available under the license CC BY-SA 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

×