Details

Title

Recenzje: Inkluzja społeczna w czasie wolnym, czyli o niepełnosprawnych i ich wykluczeniu

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2020

Issue

No 1

Affiliation

Danecka, Marta : Instutut Studiów Politycznych PAN

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

267-269

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Date

2022.05.04

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5172
×