Details

Title

The Poetics of Genre and Title in Vladimir Nabokov’s Short Story A Nursery Tale

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2022

Volume

vol. LXXI

Issue

No 3

Affiliation

Ułanek, Małgorzata : Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Authors

Keywords

Vladimir Nabokov ; genre transformation ; parabolic fairy tale ; imagination ; erotics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

469-485

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2022.12.06

Type

Artykuł

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2022.142774

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×