Details

Title

Romantyczna przestrzeń stepu w poemacie Beniowski Słowackiego

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2005

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

1-16

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

17.03.2024

Type

Artykuł

Identifier

ISSN 0035-9602
×