Details

Title

Biedny jako Inny – orientalizacja i dehumanizacja biednych w procesie dyskursywnego konstruowania reprezentacji codzienności

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Issue

Tom 36

Authors

Keywords

the poor ; symbolic power ; inequalities ; discourse ; representation of identity ; orientalism ; dehumanization

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2013; Tom 36
×