Details

Title

Prace doktorskie i habilitacyjne – Wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych za rok 2012

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Issue

Tom 36

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2013; Tom 36
×