Details

Title

Współczesny uniwersytetw obliczu zmian. Problemy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 251

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2013; No 251
×