Details

Title

GospodarkaPrzestrzenna jako wieloobszarowy kierunek studiów. Wymogii konsekwencje budowy programu kształcenia

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 251

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2013; No 251
×