Details

Title

Kształcenie na kierunkuGospodarka Przestrzenna – programy studiów a przyszłość absolwentów 231Training in Spatial Economy – Study Programs and the Graduates’Future

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 251

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2013; No 251
×