Details

Title

Kierunki rozwoju obszarów wiejskichw woj. mazowieckim a implementacja rozwoju zrównoważonego/
Trends in Development of Rural Areas in the Mazowieckie Voivodshipand the Implementation of Sustainable Development

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 254

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 254
×