Details

Title

Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX – projekt syntezy

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0008-0 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2012; No 2
×