Details

Title

Związki retoryki i muzyki – kantata Christ lag in Todesbanden Jana Sebastiana Bacha / Rhetoric And Music: Johann Sebastian Bach’s Cantata Christ Lag in Todesbanden

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Issue

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0045-8 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2012; No 6
×