Details

Title

„Feminizm”Miłosza: kobieta, ciało, jaźń

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2014

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/ruch-2014-022 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2014; No 3
×