Details

Title

Lexicon slavo-ruthenicum Mathurina Veyssière de la Croze’a a Nomenklator Eliasza Kopijewskiego. Nowe spojrzenie

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2015

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×