Details

Title

Radosław Kaleta, BIAŁORUSKO-POLSKA HOMONIMIA MIĘDZYJĘZYKOWA, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN i Fundacja Slawistyczna, 2014, ss. 172.

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2015; No 3
×