Details

Title

Pewne rozwiązanie nieliniowego problemu różniczkowego z zastosowaniem do wybranych zagadnień geotechnicznych . = Solution of non-linear differential problem with application to selected geotechnical problems

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2011

Issue

No 2

Authors

Keywords

non-linear problem ; geotechnical application ; linear operator theory

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

187-197

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.06.2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2011; No 2; 187-197
×