Details

Title

Selektywność emigracji i migracji powrotnych Polaków – o procesie „wypłukiwania”

Journal title

Central and Eastern European Migration Review

Yearbook

2012

Volume

Vol. 1

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300-1682

Source

Central and Eastern European Migration Review; 2012; Vol. 1; No 1
×