Details

Title

Izabela Grabowska-Lusińska, Migrantów ścieżki zawodowe „bez granic”

Journal title

Central and Eastern European Migration Review

Yearbook

2012

Volume

Vol. 1

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identifier

ISSN 2300-1682

Source

Central and Eastern European Migration Review; 2012; Vol. 1; No 1
×