Applied sciences

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Editorial office

Redakcja
Redaktor Naczelna / Editor–in–Chief
Prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Sekretarz / Secretary
dr inż. arch. Liliana GRABISZEWSKA

Rada Naukowa / Scientific Committee
Profesorowie:
Maurizio BORIANI (Mediolan)
João CAMPOS (Porto)
Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa)
Nina JUZWA (Gliwice)
Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa)
Wanda KONONOWICZ (Wrocław)
Lucyna NYKA (Gdańsk)
Petro RYCHKOV (Równe)
Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław)
Julian WÉKEL (Darmstadt)
Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

 

Contact

Redakcja „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki”
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa

This page uses 'cookies'. Learn more