Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2018 | t.21 | z.4

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wolność i Lud [ Freedom and the People] was the press organ of the agrarian People’s Party Freedom (SL-W) published in London in 1948–1949 and 1953–1954. The periodical, which eventually appeared at monthly intervals, propagated the key ideas of the political programme of the SW-L, kept track of the life of the Polish émigré community and commented on world affairs. It provided regular coverage of the developments in Poland, especially with regard to in agriculture, social transformation processes and culture.

Go to article

Authors and Affiliations

Arkadiusz Indraszczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

In 1989–2017 women’s magazines were an important segment of Poland’s media market dominated by international publishing houses like Bauer Media, Edipresse Polska and Burda International. Each year they launched new leads (a total of about one hundred in that period). Most of them were successful in terms of sales and ad revenue. This article tries to chart the quantitative changes and major trends in the women’s magazines market as well as analyze the role of foreign capital in its development.

Go to article

Authors and Affiliations

Olga Dąbrowska-Cendrowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article presents a media-studies profile of the bilingual periodical Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki / Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin, which is the biggest project of this kind in Europe. In spite of occasional problems with funding, it has been around without a break since 1987. Committed to the goal of building a better understanding between two nations torn apart by war and strife, the editors have opened their magazine to all aspects — political, cultural and economic — of Polish-German relations.

Go to article

Authors and Affiliations

Paulina Olechowska
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The objective of this project was to evaluate and measure the viewability of various kinds of ads in the daily press. A total of 63 ads was assessed, including 17 in Metrocafe, 28 in Gazeta Wyborcza, and 18 in the Super Express. The analysis of the data made it possible to assess the effectiveness of various formats of press advertising.

Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Kiljańska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article explores the beginnings of Polish press studies. The boundaries of the early history of the discipline are fixed by reference to some important events; the period itself is divided into two phases. The first, dominated by mere description, was followed by a second phase characterized by the appearance of aggregate data and more theory-oriented approach. The aim of the article is to recount the research in this field, and to refine and verify some of its elements

Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Mielczarek
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article is a contribution to the history of underground Polish press in 1939–1945. It is concerned with the main problems discussed in the periodical Jutro Polski. Biuletyn Informacyjny [ Poland’s Tomorrow: Information Bulletin] issued by the Democratic Party — The Rectangle. Published two-three times a week over the period 1940–1942, it informed its readers about the situation at the battle fronts, the latest in international politics and current events in Poland; it also featured articles debating the problem of Poland’s post-war political system.

Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Fogelzang-Adler

Instructions for authors

Uwagi dla Autorów

1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail, numer ORCID.

4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii i lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami, jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku i pliku bez spacjowania).

6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

9. W przypadku prac wielu autorów należy w liście polecającym ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

10. Redakcja informuje, że przeciwdziała wszelkim próbom nierzetelności w nauce. Wobec wykrytych przypadków „ghostwriting”, „guest authorship” będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje etyczne i prawne.

This page uses 'cookies'. Learn more