Szczegóły

Tytuł artykułu

Poor Chic. Estetyka Ubóstwa W Modzie Epoki Postindustrialnej

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2014-0005

×