Szczegóły

Tytuł artykułu

Raz jeszcze o obywatelstwie. W odpowiedzi na esej recenzyjnyK.Gorlacha, M. Klekotko, P. Płucienniczaka: Obywatelstwo – społeczeństwoobywatelskie – państwo, „Studia Socjologiczne” 2013, 1 [208])

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371

×