Details

Title

Raz jeszcze o obywatelstwie. W odpowiedzi na esej recenzyjnyK.Gorlacha, M. Klekotko, P. Płucienniczaka: Obywatelstwo – społeczeństwoobywatelskie – państwo, „Studia Socjologiczne” 2013, 1 [208])

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×