Szczegóły

Tytuł artykułu

ЭНЕРГЕТИ¬ЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ САХАРНОГО СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВСЕВА И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

×