Szczegóły

Tytuł artykułu

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИО¬НАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВ вАГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658

×