Szczegóły

Tytuł artykułu

Migration and Modernisation – an Alternative. Polemic essay withMarek Okólski’s article “Modernising Impacts of Emigration”

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×