Details

Title

Recenzja z: Szymański Mirosław J. , 2013, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×