Details

Title

Sprawozdanie z konferencji: 4th Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy. SOPhiA 2013, 12–14 wrzesień 2013, Salzburg (Austria)

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×