Details

Title

„Aid which the Church receives from the contemporary world“ (GS 44). Impulses and challenges of secularization for the Catholic Church at the beginning of 21st century . = „Pomoc, jaką Kościół uzyskuje od dzisiejszego świata” (KDK 44). Impulsy i wyzwania sekularyzacji wobec Kościoła u początku XXI w.

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2014

Numer

Tom 9

Authors

Keywords

Church ; secularisation ; evangelisation ; autonomy ; modernity ; process of learning ; Church Reform

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

85-101

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/snt.2014.112774

×