Szczegóły

Tytuł artykułu

New palaeomagnetic data from metamorphosed carbonates of Western Oscar II Land, Western Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Arctic ; Spitsbergen ; Caledonides ; West Spitsbergen Fold Belt ; palaeo−magnetism ; petrography ; metacarbonates ; metamorphic pyrrhotite ; ferromagnetic carriers

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

553-592

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0031

×