Szczegóły

Tytuł artykułu

APPLICATION OF STATISTICAL FEATURES AND MULTILAYER NEURALNETWORK TO AUTOMATIC DIAGNOSIS OF ARRHYTHMIA BY ECG SIGNALS

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 25

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Multilayer Neural Network ; Arrhythmia diagnosis ; ECG signal processing ; Principal Component Analysis ; Fisher’s Linear Discriminant

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2018.03.29

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.24425/118163

×