Szczegóły

Tytuł artykułu

Selection of Plate Components of Operator's Cabin Walls in Aspect of Thermal Insulation and Transmission Loss

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 36

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2011

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Referencje

Bies D. (2003), Engeneering Noise Control. Theory and Practice. ; Bogolepov I. (1986), Industrial Acoustic Insulation [in Russian]. ; O'Keeffe Bremner (1985), Calculation of Transmission Loss and Radiation Efficiency of Honeycomb Panels using Finite Element Methods. ; Callister J. (1999), An Empirical Scheme to Predict the Sound Transmission Loss of Single-Thickness Panels, Journal of Sound and Vibration, 222, 1, 145, doi.org/10.1006/jsvi.1998.1624 ; Cremer L. (1988), Structure - Borne Sound. Structural Vibrations and Sound Radiation at Audio. ; Engel Z. (1993), Environmental Noise and Vibration Protection [in Polish: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem]. ; PN-91/B-02020, <i>Thermal Protection of Buildings - Requirements and Calculations</i> [in Polish: <i>Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.</i>]. ; Puzyna Cz. (1974), Noise Control in Industry. Selected problems [in Polish: Zwalczanie hałasu w przemyśle. Zasady ogólne]. ; Sadowski J. (1973), Fundamentals of acoustical insulation of structures [in Polish: Podstawy izolacyjności akustycznej ustrojów]. ; Sharp B. (1969), The Transmission Loss of Multilayer Structures, Journal of Sound and Vibration, 9, 1, 383, doi.org/10.1016/0022-460X(69)90178-3 ; Szewczyk K. (1991), Cabins of construction equipment meeting the requirements within the range of thermal comfort, Research project PB - 1445/3/91 [in Polish: Kabiny maszyn budowlanych spełniające wymogi ergonomii w zakresie komfortu cieplnego, Projekt badawczy PB - 144. ; Uris A. (1999), Effect of the rockwool bulk density on the airborne sound insulation of lightweight double wall, Applied Acoustics, 58, 327, doi.org/10.1016/S0003-682X(98)00065-6 ; Zajac J. (2000), The Influence of Glass on Airborne Sound Insulation of Window, Archives of Acoustics, 25, 3, 387.

DOI

10.2478/v10168-011-0012-1

×