Szczegóły

Tytuł artykułu

Préface. Le roman de l’extrême contemporain: formes, esthétiques, généalogies (domaine français et francophone)

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×