Szczegóły

Tytuł artykułu

Physiological and self-report measures in emotion studies: Methodological considerations

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 49

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

galvanic skin response ; self-report measure ; emotional responding ; methodology triangulation

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

475–481

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2019.01.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.24425/124345

×