Details

Title

"Noce attyckie" I 10, I 17, II 18

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 74 (2019)

Authors

Contributor

Wesołowska (przeł. i oprac.), Monika

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

73-76

Date

2019.12.02

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/meander.2019.130852

×