Details

Title

History and archaeology of the Ancient Middle East in the weekly magazine Wędrowiec (The Wanderer)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2019

Volume

t.22

Numer

No 4

Authors

Keywords

Polish press in the 19th and early 20th century ; travel and geographical periodicals ; ancient history of the Middle East

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

19-43

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.01.20

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

DOI

10.24425/rhpp.2019.131501

×