Details

Title

„Pisać każdy może...”. Pytania o możliwości uszczelniania procedur awansu przed przeciekami pozornych prac naukowych

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Numer

Tom 36

Authors

Keywords

science ; degrees ; academic title ; university ; social pathologies ; plagiarism

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×