Szczegóły

Tytuł artykułu

„Walczymy w Gruncie Rzeczy o to Samo…”? Wokół Listów Stanisława Piaseckiego i Włodzimierza Pietrzaka do Kazimierza Wyki / “As a Matter of Fact We are Struggling for the Same Goal ...?” Stanisław Piasecki’s and Włodzimierz Pietrzak’s Letters to Kazimierz Wyka

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 4-5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0035-x

×