Szczegóły

Tytuł artykułu

Model Research of Gas Emissions From Lignite and Biomass Co-Combustion in a Large Scale CFB Boiler

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/cpe-2014-0017

×