Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of partition surface of grained material by means of non-classical approximation methods of distributions functions of particle size and density

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 32

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2016-0010

×