Popularnonaukowe

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2017 | Nr 2 (50) 2017 Kobieta

Słowa kluczowe: borelioza

Abstrakt

O tym, jak żerują kleszcze i w jaki sposób przenoszą boreliozę, mówi dr hab. Anna Bajer, profesor nadzwyczajna Zakładu Parazytologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Bajer
Słowa kluczowe: borelioza

Abstrakt

O tym, jakie objawy daje borelioza i jak powinno się ją leczyć, mówi prof. dr hab. med. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Zajkowska
Słowa kluczowe: kobiety w nauce

Abstrakt

Tekst powstał na podstawie webinarium „Gender Bias in Academic Publishing” zorganizowanego przez Elsevier Publishing Campus, podczas którego o nieświadomym podtrzymywaniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w nauce rozmawiały Joanne Kamens (dyrektor firmy Addgene), Nicole Neuman (redaktor czasopisma „Trends in Biochemical Sciences”, IF 12.8) i Kate Hibbert (wydawca, Elsevier).

Raport „Wpływ płci na globalne środowisko badawcze” jest dostępny na stronie www.elsevier.com

Webinarium dostępne na platformie www.publishingcampus.elsevier.com/

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Kloch
Słowa kluczowe: kobiety w nauce

Abstrakt

O swoich badaniach nad białkami mitochondrialnymi, ich związkach z chorobami neurodegeneracyjnymi i zaburzeniami metabolicznymi mówi prof. dr hab. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Chacińska

Abstrakt

O winie Wojciecha Pszoniaka, szacunku dla prawniczek i pozycji bizantyńskiej księżniczki mówi prof. Krystyna Chojnicka z Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krystyna Chojnicka

Abstrakt

O badaniu mechanizmu spliceosomu, potrzebie rozwijania nauk podstawowych i znaczeniu różnorodności w nauce mówi prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii UW.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magda Konarska

Abstrakt

O tym, jak negatywne stereotypy wpływają na zdolności kobiet i ich wybory edukacyjne, mówi dr Sylwia Bedyńska z Instytutu Podstaw Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Sylwia Bedyńska

Abstrakt

O tym, w jaki sposób traktowane są kobiety pracujące naukowo, mówią prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko i dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz z Wydziału Biologii UW.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
Edyta Brzóska-Wójtowicz

Abstrakt

W 2014 r. Uniwersytet Jagielloński hucznie obchodził 650-lecie istnienia. Na jubileuszowej stronie internetowej w opisie historii uczelni nie ma jednak ani słowa o pierwszych studentkach. A przecież UJ to pierwsza polska uczelnia, na której pojawiły się kobiety.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Furgał
Słowa kluczowe: astrofizyka

Abstrakt

Słyszał o nich pewnie każdy. To tajemnicze, działające na wyobraźnię obiekty, które potrafią uwięzić wszystko. Nawet światło.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Janiuk
Słowa kluczowe: mineralogia

Abstrakt

W przyrodzie oprócz popularnych, znanych od dawna minerałów występują również bardzo rzadkie, odkryte stosunkowo niedawno. Niektóre ze względu na swoje unikatowe cechy fizyczne mogą być wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a inne jako inspiracja do produkcji nowych syntetycznych materiałów.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dorota Środek
Słowa kluczowe: astronomia

Abstrakt

Z czego zbudowany jest Wszechświat? Czy ciemna materia jest tylko wygodną hipotezą? Chociaż jej istnienie pierwszy raz postulowano niemal sto lat temu, do dziś fizykom nie udało się zgłębić jej natury. Teraz próbę podejmują naukowcy z UMK, wykorzystując zegary atomowe.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Beata Zjawin
Słowa kluczowe: lichenologia

Abstrakt

O wyboistych dla kobiety polarnych ścieżkach, wyjątkowości porostów i sztuce spełniania marzeń mówi prof. zw. dr hab. Maria A. Olech z Zakładu Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maria A. Olech
Słowa kluczowe: antropologia kulturowa

Abstrakt

O życiu kobiet na Bliskim Wschodzie w XIX w. i dziś mówią dr Teodozja I. Rzeuska, dr Anetta Łyżwa-Piber i mgr Katarzyna Molga z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, autorki książki „Haremy. Skryty świat kobiet Orientu na starych pocztówkach poznany i opisany przez polskich podróżników, pielgrzymów, wagabundów i ekspatriantów”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Teodozja I. Rzeuska
Anetta Łyżwa-Piberi
Katarzyna Molga

Abstrakt

Pewien buddyjski mnich wybierał się w długą i uciążliwą podróż. Jako towarzysza podroży wziął służącego, który znany był z krnąbrności i kłótliwości. Zapytany o powód tego wyboru oświadczył, że chce się ćwiczyć w cierpliwości i skromności. Dla mnie taką nauką były trzy lata prowadzenia międzynarodowego projektu CHIHE.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Renata J. Romanowicz
Słowa kluczowe: geologia

Abstrakt

Odpowiadają za około 1/5 całego procesu fotosyntezy na Ziemi. Każdego roku generują w morzach tyle samo organicznego węgla ile wszystkie lasy deszczowe. We współczesnych oceanach wśród fitoplanktonu okrzemki – bo o nich mowa – są organizmami, które osiągnęły największy sukces.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marlena Świło
Słowa kluczowe: astrofizyka

Abstrakt

Atena. Jej domeną była sztuka i sprawiedliwa wojna. A także mądrość. Dziś wykorzysta ją, by badać gorący Wszechświat. W pracy pomoże jej zespół uczonej z Polski.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agata Różańska
Słowa kluczowe: kobiety w nauce

Abstrakt

Żeby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn, potrzebne są głębokie zmiany skutkujące innym podejściem do humanistyki i odwróceniem procesu deprecjacji jej osiągnięć.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji