Popularnonaukowe

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2016 | Nr 1 (45) 2016 Ingerencje |

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Nikt nie oczekiwał, że w pierwszym dniu pracy detektorów LIGO wykryjemy sygnał fali grawitacyjnej – o odkryciu potwierdzającym ogólną teorię względności mówią prof. dr hab. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN i dr hab. Michał Bejger z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, członkowie grupy POLGRAW.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Królak
Michał Bejger

Abstrakt

O tym, że wycinka drzew zaszkodzi nie tylko Puszczy Białowieskiej, lecz także wizerunkowi Polski na świecie, mówi dr hab. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bogdan Jaroszewicz
Rafał Kowalczyk

Abstrakt

Rola mistrza maleje. Młodzi badacze sprawni w przygotowaniu projektów i biegle władający językiem angielskim stają się niezależni.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Strelau

Abstrakt

O zmianie politycznej w Polsce, osobowości autorytarnej i społeczeństwie obywatelskim rozmawiamy z prof. Mirosławem Koftą, psychologiem z Wydziału Psychologii i Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mirosław Kofta

Abstrakt

Dynamika zmian klimatycznych, jakie są obserwowane od początku epoki przemysłowej, sprawia, że naukowcy poważnie zastanawiają się, czy na globalne ocieplenie ma wpływ człowiek. Tymczasem nie są one zjawiskiem nowym, a tym bardziej wyjątkowym. Można to wyczytać ze zwierzęcych i roślinnych skamieniałości.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Barbara Słodkowska

Abstrakt

O tym, czym jest udar, jaki jest nowy sposób na wyprowadzenie z niego pacjenta i dlaczego najważniejszy w tej sytuacji jest czas, rozmawiamy z prof. dr hab. Anną Członkowską z II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Członkowska

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Zielonka

Abstrakt

O zabiegach bariatrycznych, które są często jedynym ratunkiem dla osób z zagrażającą życiu nadmierną masą ciała, rozmawiamy z dr. Arturem Bindą, chirurgiem bariatrycznym z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Artur Binda
Słowa kluczowe: biologia ewolucyjna

Abstrakt

Dlaczego w darwinowskim świecie rywalizujących ze sobą osobników, gdzie najlepszym przystosowaniem jest wykorzystywanie innych, pojawiają się jednak zachowania altruistyczne? Próba uzyskania odpowiedzi na to pytanie jest jednym z fundamentalnych problemów biologii ewolucyjnej. W numerze 4/2015 pisali o nim socjologowie dr Kinga Wysieńska-Di Carlo i dr Zbigniew Karpiński. Teraz przyjrzymy się tej kwestii przez pryzmat matematyki.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Miękisz

Abstrakt

O tym, co się dzieje w oceanach z powodu działalności człowieka, rozmawiamy z dr hab. Katarzyną Błachowiak-Samołyk, prof. Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie pracującą w Zakładzie Ekologii Morza.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Błachowiak-Samołyk
Słowa kluczowe: wstrząsy sejsmiczne

Abstrakt

Wydobywanie przez człowieka surowców naturalnych, np. gazu łupkowego, może zaburzyć wewnętrzną strukturę skał, a więc doprowadzić do uwolnienia znacznej energii, czyli do trzęsienia ziemi. Czy niebezpieczeństwo wstrząsów w Polsce jest duże? Odpowiedzi szukają naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grzegorz Lizurek
Słowa kluczowe: toponimia huculszczyzny

Abstrakt

W nazwach geograficznych splatają się język, kultura, historia i gospodarka. Znane wąskim wspólnotom lokalnym nazwy niewielkich obiektów zanikają m.in. wskutek zmiany sposobów gospodarowania. Proces ten dotyczy mikrotoponimii Huculszczyzny.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wojciech Włoskowicz

Abstrakt

Człowiek rzadko się zastanawia, skąd pochodzi woda i jak duże jej zasoby są dostępne. Jednocześnie to on jest najczęściej odpowiedzialny za jej zanieczyszczenie. Problemami związanymi ze skażeniami ujęć zajmuje się zespół interwencyjny Państwowej Służby Hydrogeologicznej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Małgorzata Woźnicka
Rafał Janica

Abstrakt

W stanie plazmy znajduje się niemal cała materia w dzisiejszym Wszechświecie. Na Ziemi jednak nie tak łatwo ją uzyskać. Za to kiedy już się uda, możliwości zastosowań w medycynie, biotechnologii, rolnictwie i przemyśle jest mnóstwo.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Pawłat

Abstrakt

Media, nawet potępiając społeczne skutki agresji słownej, eksponują najbardziej wyraziste wypowiedzi, w naturalny sposób je promując.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Bralczyk

Abstrakt

Widać, że wszystkie niedawne prognozy dotyczące są w dużym stopniu chybione i pewne nie jest wojna to już raz na zawsze miniona przeszłość – mówi idei oraz socjolog, emerytowany prof. UW, członek lepszej przyszłości świata już nawet to, że zimna Jerzy Szacki, historyk rzeczywisty PAN.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Szacki

Abstrakt

Powołaliśmy Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN, które w tej chwili będzie się koncentrować na pomocy w aplikacjach o granty European Research Council. Akademia powinna mieć w tej sprawie najwięcej do powiedzenia, bo rozwijamy naukę podstawową i mamy atuty, których nie mają inne instytucje – mówi prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Rowiński

Abstrakt

Garaż Złożoności wspiera wszystkich, którzy chcą podjąć ryzyko. Takie, dzięki któremu można zrobić coś wspaniałego, pchnąć karierę naukową na nowe tory, pójść niestandardową ścieżką.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub Mielczarek

Abstrakt

Są cennym źródłem informacji na temat przebiegu i zasięgu zlodowaceń, które w plejstocenie przykrywały znaczne obszary Polski. Interesują się nimi nie tylko naukowcy, lecz także geoturyści. Dlaczego więc głazy narzutowe są tak często niszczone?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maria Górska-Zabielska

Abstrakt

Jedne były nieznane. Inne niedostatecznie zabezpieczone. Jeszcze zapisane na wałkach woskowych, płytach i taśmach, inne nie dawały się łatwo rozpoznać. Bezcenne utwory tradycyjne odzyskują tu coś, co dawno straciły: chwile, kiedy ktoś ich słucha.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub Ostałowski

Abstrakt

Im władza bardziej autorytarna (by nawet nie wspominać o totalitarnej), tym chętniej najdelikatniejsze krytyki ze strony innych państw interpretuje jako niczym nieumotywowane ingerencje we własne sprawy.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Głowiński

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji