Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2019 | Nr 1-2 (57-58) Symulacje

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Go to article
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Duszyński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czy w temperaturze –50°C istnieje życie?

Jakie najniższe temperatury zostały odnotowane na Antarktydzie?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w poniższym tekście.

Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Rakusa-Suszczewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, dlaczego obawiamy się humanoidalnych robotów, a także o tym, czy oglądanie maszyn grających w piłkę jest przyjemne, opowiada dr Aleksandra Przegalinska.

Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Przegalinska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Najnowsze metody badań, takie jak rentgenowska tomografia komputerowa, są pomocne w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. A zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych pozwala określić rodzaj złoża oraz jego zasobność.

Go to article

Authors and Affiliations

Paulina Krakowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Każdy człowiek codziennie staje przed różnej wagi wyborami.

O tym, jak może w nich pomóc sztuczna inteligencja, opowiada dr hab. inż. Miłosz Kadziński.

Go to article

Authors and Affiliations

Miłosz Kadziński

Abstract

Relacje polsko-belgijskie to nie tylko współtworzenie instytucji europejskich czy relacje gospodarcze. To wielowiekowa przyjaźń dwóch społeczeństw rozmiłowanych w wolności. Taki był jeden z głównych przekazów kolokwium zorganizowanego z okazji 100-lecia stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami. Spotkanie odbyło się w siedzibie ambasadora Belgii w Polsce 11 kwietnia 2019 r. Swoją obecnością uświetniła je minister Anna Maria Anders.

Go to article
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Niesłusznie uważane za białkowe odpady, a tak naprawdę nieprzebadane ze względu na brak narzędzi. Co dziś wiemy o białkach nieglobularnych?

Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Gruca
Marcin Grynberg
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na czym polega modelowanie hydrologiczne, czyli zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych do odwzorowania lokalnych i regionalnych systemów obiegu wody? I jakie korzyści przynosi?

Go to article

Authors and Affiliations

Monika Okońska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W średniowieczu warunki przyrodnicze wpływały na zakładane przez ludzi osiedla. One zaś oddziaływały na krajobraz. W jaki sposób? Odpowiedzi szukano we wczesnośredniowiecznym grodzisku w Santoku.

Go to article

Authors and Affiliations

Kinga Zamelska-Monczak
Andrzej Piotrowski
Paweł Sydor
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, dlaczego nie każdy naukowiec musi zostać profesorem i czego mogą nauczyć nas drożdże, mówi dr Takao Ishikawa z Uniwersytetu Warszawskiego.

Go to article

Authors and Affiliations

Takao Ishikawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O znaczeniu prawdy, roli fikcji i skutkach życia w kulturze nadmiaru oraz o kryzysie demokracji mówi prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Filipowicz
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O swojej pracy i życiu opowiada małżeństwo naukowców prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, który zajmuje się inżynierią mechaniczną oraz dr hab. n. med. Renata Perlikowska, której specjalnością są peptydy opioidowe mające zastosowanie w medycynie.

Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Perlikowski
Renata Perlikowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Prognozowanie pogody wymaga znajomości praw rządzących ruchem atmosfery. Obok mechaniki płynów trzeba uwzględnić ruch obrotowy naszej planety, zróżnicowane nagrzewanie jej powierzchni wskutek pochłaniania promieniowania słonecznego, a także procesy parowania wody i kondensacji pary wodnej.

Go to article

Authors and Affiliations

Lech Łobocki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, czym jest modelowanie i na czym polega modelowanie pracy mózgu, rozmawiamy z prof. Danielem Wójcikiem z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Go to article

Authors and Affiliations

Daniel Wójcik
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, czym jest tomografia optyczna OCT i do czego służy oraz jakie są najnowsze metody usprawniania jej działania.

Go to article

Authors and Affiliations

Karol Karnowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wytwarzane dzięki symulacjom modele zastępujące świat są wolne od uwarunkowań biologicznych, emocjonalnych, historycznych, logicznych, życiowych.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Kasia

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more