Popularnonaukowe

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2020 | Nr 2 (62) Woda

Abstrakt

Woda jest niezbędna do wzrostu i rozwoju roślin. Jej ilość decyduje o tym, jak wyglądają ekosystemy poszczególnych stref klimatycznych. Jak niedobór i nadmiar wody wpływają na szatę roślinną różnych obszarów świata i Polski?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin K. Dyderski
Sonia Paź-Dyderska
Andrzej M. Jagodziński

Abstrakt

Kilka przykładów metafor akwatycznych, które odnoszą się do najważniejszych pojęć filozoficznych

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Daniel Roland Sobota
ORCID: ORCID

Abstrakt

Ile czasu potrzebuje przedmiot wrzucony do rzeki, by płynąc z prądem, dotrzeć do określonego miejsca? O coraz bardziej złożonych modelach tego pozornie prostego zagadnienia rozmawiamy z prof. Ianem Guymerem z Uniwersytetu w Sheffield

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ian Guymer

Abstrakt

Mimo że w naszym kraju występują niedobory wody, nie odczuwamy tego i jesteśmy przyzwyczajeni do jej obecności. Czy zawsze będziemy mogli z niej korzystać bez ograniczeń?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew M. Karaczun

Abstrakt

Trudno wyobrazić sobie Ziemię bez majestatycznych drzew i wszechobecnych krzewów. Jednak nie wszyscy wiemy, że za ich sukcesem stoją wszechobecne, choć często niezauważalne grzyby. Tym, co ściśle łączy te dwie grupy organizmów, jest życiodajna woda. To właśnie dzięki niej grzyby i drzewa pozostają już od setek milionów lat w nierozerwalnej przyjaźni. Jak susza może wpływać na drzewa i tworzony przez nie najstarszy ewolucyjnie związek symbiotyczny?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Kijowska-Oberc
Ewelina Ratajczak
Marcin Pietras

Abstrakt

Otym, jakie funkcje pełnią w środowisku mokradła i jak odbija się na nich działalność człowieka, opowiada prof. Tomasz Okruszko.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Tomasz Okruszko

Abstrakt

Równiny zalewowe są bardzo cennymi i zarazem zagrożonymi ekosystemami głównie w wyniku działalności człowieka, przez co wymagają ochrony lub działań renaturyzacyjnych. Dunaj posłuży za przykład, jak różne metody renaturyzacji wpływają na rzekę i jej bezpośrednie otoczenie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrea Funk
Thomas Hein

Abstrakt

Hydraulika środowiskowa to poddziedzina mechaniki płynów badająca zagadnienia ruchu wody oraz procesy transportu zachodzące w naturalnych i regulowanych ciekach wodnych. Metody stosowane do oceny oporu przepływu w sztucznych kanałach mogą być także z powodzeniem stosowane w odniesieniu do naturalnych cieków.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jochen Aberle

Abstrakt

O tym, w jaki sposób zwiększać społeczną świadomość problematyki wodnej, opowiadają prof. Monika Kalinowska i dr Agata Goździk z Instytutu Geofizyki PAN.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Kalinowska
Agata Goździk

Abstrakt

O filarach wiedzy wykorzystywanej w analizach obecnych i przyszłych zmian środowiska, niezbędnych do realizacji inwestycji hydrotechnicznych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Małgorzata Robakiewicz

Abstrakt

Prognozuje się, że zasoby wody słodkiej dostępne dla ludzkości zmniejszą się o 30 proc. w ciągu najbliższych 20 lat. Jak odwrócić degradację zasobów wody i zrównoważyć zapotrzebowanie ludzi na wodę z potencjałem hydrosfery?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Zalewski
Edyta Kiedrzyńska
Joanna Mankiewicz-Boczek
Katarzyna Izydorczyk
Tomasz Jurczak
Paweł Jarosiewicz

Abstrakt

Wielofunkcyjne zbiorniki zaporowe odgrywają ważną rolę w zaopatrzeniu w wodę, również pitną, a także w nawadnianiu, hydroenergetyce, ochronie przeciwpowodziowej, rekreacji, żegludze itd. Jednocześnie często wywierają niekorzystny, choć niewidoczny wpływ na środowisko i lokalną bioróżnorodność. Owe „brudne sekrety” to m.in. depozycja osadów, zakwity cyjanobakterii i emisja gazów cieplarnianych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Silke Wieprecht
Zespół projektu CHARM

Abstrakt

O tym, jak fascynującym elementem przyrody są rzeki, a także o nowatorskim podejściu organizacji kongresu IAHR opowiada prof. Paweł M. Rowiński, wiceprezes PAN i badacz z Instytutu Geofizyki PAN.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł M. Rowiński

Abstrakt

Czyli błękitno-zielone aspekty adaptacji miast do zmian klimatu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Iwona Wagner

Abstrakt

Jak wody rzek wpływają na jakość wód w Bałtyku? Dlaczego związki chemiczne wprowadzane przez rolnictwo są bardzo niebezpieczne dla wód morskich i jaką przyszłość ma nasze morze?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Marcin Węsławski

Abstrakt

O tym, jak globalne krążenie wody i zmiany jej stanu skupienia wpływają na zjawiska klimatyczne.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Kardaś

Abstrakt

O subtelnych zależnościach działających w ekosystemach morskich i przekształceniach, jakim podlegają w wyniku zmian klimatu, opowiada prof. Patrick Meire z Uniwersytetu w Antwerpii

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Patrick Meire

Abstrakt

Dzięki badaniu hydrauliki koryta rzecznego Wisły w Warszawie znaleźliśmy odpowiedź na to, co stało się ze skarbami porzuconymi przez szwedzkich grabieżców w XVII wieku.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Artur Magnuszewski
Hubert Kowalski

Abstrakt

Wiślany piasek przenoszony przez wodę starannie ukrywa znajdujące się na dnie zabytki. Pozostają one niewidoczne dla ludzkiego oka, ponieważ woda wiślana jest prawie nieprzejrzysta. Co kryją jej odmęty?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Szerszeń

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji