Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2021 | Nr 3 (67) Sztuka i nauka

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Matematyka i sztuka wydają się bardzo odległe, wręcz przeciwstawne, jednak w rzeczywistości łączy je bardzo wiele. Jakie są te związki i z czego wynikają?
Go to article

Authors and Affiliations

Robert A. Wolak
1

 1. Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Gdzie abstrakcja spotyka się z rzeczywistością.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Sikorski
1

 1. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Co stanowi intelektualny fundament współpracy ludzi sztuki z naukowcami? Dlaczego interakcje artystów i biologów są ważne? Jakie korzyści mogą odnosić oba środowiska, współpracując z sobą? Jakie nowe możliwości w przyszłości daje dialog biologów molekularnych z artystami sztuk wizualnych?
Go to article

Authors and Affiliations

Adam Szewczyk
1
Hanna Fabczak
1 2
Marek A. Olszyński
3

 1. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
 2. Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych w Warszawie
 3. Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet Rzeszowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W jakim stopniu sztuka jest potrzebna dziecku w kształtowaniu jego osoby i formowaniu go na przyszłość?
Go to article

Authors and Affiliations

Urszula Szuścik
1

 1. Instytut Pedagogiki, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W miarę jak rewolucja naukowo-technologiczna czyni świat coraz bardziej złożonym, coraz większe znaczenie nabierają praktyki łączące naukę i sztukę. Ryzosfera – Wielka Sieć Małych Światów to projekt łączący sztukę, naukę i technologię.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Hoffmann
1
Marlena Lembicz
2

 1. Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 2. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, czego taniec uczy nas o ludzkim mózgu, i sposobach, w jakie poznajemy otaczający świat, opowiada dr Sandra Frydrysiak z Instytutu Nauk Humanistycznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.
Go to article

Authors and Affiliations

Sandra Frydrysiak
1

 1. Instytut Nauk Humanistycznych SWPS, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Liczba mieszkańców, układ urbanistyczny oraz gęstość zabudowy i infrastruktury powodują, że ekstremalne zjawiska pogodowe są szczególnie dotkliwe w funkcjonowaniu miast. Jednocześnie sposób ich zagospodarowywania ma znaczenie dla zmian klimatu.
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Sobol
1

 1. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Kategoria sztuki społecznej nie jest zupełnie nowa. Historia zjawiska sięga co najmniej lat 70. XX wieku. Jej współczesny renesans pozwala jednak na nowo postawić pytanie o społeczny i obywatelski potencjał działań artystycznych.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Niziołek
1

 1. Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O spotkaniu z historyczną grupą Słowińców, przyjaźni z Andrzejem Wajdą i fascynacją kulturą Japonii opowiada prof. Andrzej Jajszczyk.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Jajszczyk
1

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, co różni, a także co łączy naukę ze sztuką, opowiada artysta malarz i pedagog, prof. Adam Wsiołkowski.
Go to article

Authors and Affiliations

Adam Wsiołkowski
1

 1. Wydziału Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W muzeach przyrodniczych możemy zobaczyć repliki wymarłych przed wiekami zwierząt. Na czym polega sztuka ich „ożywiania”? Jak się je rekonstruowało kiedyś i jak to się robi dzisiaj?
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Kapuścińska
1

 1. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rola ilustracji w badaniach nad historią naturalną znacznie się zmieniała nie tylko ze względu na sposób przedstawienia obiektów czy technikę, lecz także samo zainteresowanie określonymi jej aspektami.
Go to article

Authors and Affiliations

Max Rykaczewski
1

 1. Zielnik Roślin i Grzybów Uniwersytetu Gdańskiego
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wnętrza Zamku Cesarskiego w Poznaniu są zdobione dziesiątkami różnorodnych gatunków kamienia. Żeby je zachować i odrestaurować, niezbędne było wykonanie szczegółowych badań konserwatorskich.
Go to article

Authors and Affiliations

Maciej Czyński
1

 1. Pracownia konserwatorska Monument Service
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Sztuka nigdy nie aspirowała do roli autorytetu w takim stopniu jak nauka, bo pozostawiała sobie szeroki margines wynikający z immanentnego przyzwolenia na subiektywność zarówno twórcy, jak i odbiorców.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Kasia
1

 1. Katedra Teorii Kultury, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Authors and Affiliations

Katarzyna Kłosińska
1

 1. Kierownik Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

This page uses 'cookies'. Learn more