Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2011 | Nr 1 (25) 2011 Złożoność

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wielkie katastrofy naturalne, których byliśmy świadkami w ostatnich latach, takie jak niespotykana sekwencja powodzi na terenie Polski w 2010 r. czy wybuch wulkanu Eyjafjallajokull na Islandii, a także obserwowane zmiany klimatyczne skłaniają do wielowątkowej refleksji nad naszym stanem wiedzy o planecie, na której żyjemy.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł M. Rowiński
Wojciech Dębski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Biofilm jest złożoną dynamiczną strukturą, w której pojedyncze komórki mikroorganizmów funkcjonują jak wielokomórkowy żyjący społecznie organizm.
Go to article

Authors and Affiliations

Urszula Zielenkiewicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W ostatnich latach zagadnienie psychopatii wykroczyło poza obszar zainteresowania psychologów klinicznych i kryminalnych, stając się przedmiotem uwagi psychologów pracy i organizacji.
Go to article

Authors and Affiliations

Jarosław Groth
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Z dr Elżbietą Janicką, która przedstawiła projekt badawczy dotyczący przestrzeni symbolicznej Warszawy rozmawiają uczestniczki konferencji IS PAN ,,Przestrzeń i pamięć" redaktorki Maria Cyranowicz i Patrycja Dołowy.
Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Janicka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na pograniczu Polski z Ukrainą, w lubelskiej wsi, archeolog z Polskiej Akademii Nauk za pomocą zdjęć wykonanych z powietrza odkrył i zbadał średniowieczny gród, który może okazać się stolicą słynnych Grodów Czerwieńskich.
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Poznański
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Badania geochemiczne osadów jezior i rzek przez kilkadziesiąt lat były szeroko wykorzystywane w prospekcji złóż mineralnych. Obecnie są powszechnie stosowane do oceny zanieczyszczenia środowiska wód powierzchniowych metalami ciężkimi i szkodliwymi substancjami organicznymi.
Go to article

Authors and Affiliations

Kinga Małecka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jaki jest nasz stosunek do imigrantów i mniejszości etnicznych? Czy na tle społeczeństw Europy jesteśmy bardziej czy mniej tolerancyjni?
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Aleksandra Jasińska-Kania
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Komputery zdobyły już sobie prawo obywatelstwa niemal wszędzie. Ale komputer to nie tylko sprzęt, lecz także oprogramowanie. Niektóre wynalazki w dziedzinie oprogramowania wywarty bezpośredni wpfyw na jakość naszego życia.
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Kubale
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Prof. Henryk Woźniakowski odpowiada na pytania ,,Academii" o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość teorii złożoności obliczeniowej.
Go to article

Authors and Affiliations

Henryk Woźniakowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, wybitne osiągnięcie stylu art deco w Polsce, był elementem realizacji idei budowy nowoczesnego społeczeństwa.
Go to article

Authors and Affiliations

Marta Lesniakowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rozmowa z prof. Barbarą Engelking-Boni i dr Anną Engelking
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Engelking-Boni
Anna Engelking

This page uses 'cookies'. Learn more