Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2008 | Nr 1 (13) 2008 Wyzwania

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Choroba genetyczna? Nic prostszego: wystarczy zmienić wadliwy gen na prawidłowy. Ta prosta w teorii idea okazuje się bardzo trudna w praktyce.
Go to article

Authors and Affiliations

Alicja Józkowicz
Józef Dulak
Stanisław Szala
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Stereotyp polskiego chłopa na furmance ciągniętej przez smętnego konia wciąż tłucze się w głowach wielu Polaków. Czy polska wieś rzeczywiście tak dziś wygląda? Jak wejście do Unii Europejskiej zmieniło postawy i świadomość rolników?
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Fedyszak-Radziejowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wyznawcy chrześcijaństwa i islamu stanowią prawie połowę mieszkańców kuli ziemskiej. Nie jest więc bez znaczenia dla świata, dla jego przyszłości, jak układają się wzajemne stosunki między tymi dwoma wielkimi systemami religijnymi i dwiema cywilizacjami.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Zdanowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jeden na pięciu mieszkańców Europy cierpi na nadwrażliwość na określony produkt spożywczy. Powszechność alergii pokarmowych zmusza do intensywnych poszukiwań technologii pozwalających uzyskać produkty bezpieczne dla alergików.
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Wróblewska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Masy wody różniące się temperaturą i zasoleniem ścierają się wzdłuż niespokojnych frontów i tworzą ogromne wiry. Ocean to ośrodek równie złożony jak atmosfera, z którą jest nierozerwalnie związany.
Go to article

Authors and Affiliations

Czesław Druet
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Aby móc sensownie mówić o jednoczeniu Europy, należy najpierw zmierzyć się z kwestią rozpoznania istniejących granic i podziałów. Jednym z podstawowych zadań socjologów powinno być zbadanie i zrozumienie istoty granic i pograniczy.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Kurczewska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przywrócenie niegdysiejszej świetności zabytkom architektonicznym z zastosowaniem materiałów identycznych lub przynajmniej zbliżonych do tych, których używano dawniej, to dla konserwatorów zabytków wielkie wyzwanie.
Go to article

Authors and Affiliations

Roman Kozłowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Olbrzymia liczba gatunków wciąż czeka na odkrycie. Choć nic nie zastąpi pracy klasycznych taksonomów, biolodzy chcą przyspieszyć i ułatwić identyfikację gatunków, tworząc katalogi genetycznych kodów paskowych.
Go to article

Authors and Affiliations

Wiesław Bogdanowicz
Agnieszka Draber-Mońko
Tadeusz Malewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Innowacyjność jest źródłem zmniejszania dystansu rozwojowego. Przejawia się głównie na poziomie przedsiębiorstw, ale wymaga działań proinnowacyjnych w wielu obszarach systemu społeczno-gospodarczego, jak i zmiany postaw wśród przedsiębiorców, inwestorów i administracji publicznej.
Go to article

Authors and Affiliations

Tadeusz Baczko
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zmiany zachodzące w społeczeństwie trudno badać. Konieczne są należyta ostrożność w stawianiu tez i cierpliwość - rysujące się tendencje widać dopiero z perspektywy dłuższego czasu. Co obecnie niepokoi antropologów?
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Ziomkiewicz-Wichary
Sławomir Kozieł
Alicja Szklarska
Anna Lipowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W 1904 roku szwedzki matematyk Helge von Koch opisał niezwykłą figurę geometryczną o ,,samopodobnym" brzegu, którą nazwał ,,płatkiem śniegu". Dziś takie ,,samopodobne", ale ,,niegładkie" zbiory nazywane fraktalami, znane z niezwykłej urody, są obiektem intensywnych badań naukowych.
Go to article

Authors and Affiliations

Feliks Przytycki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Instytut Sztuki PAN to jedyna w Polsce, niemająca odpowiednika uniwersyteckiego, i zarazem największa w kraju interdyscyplinarna placówka naukowo-badawcza, której zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i dokumentacja w dziedzinie nauk humanistycznych w obszarze dwóch dyscyplin: nauk o sztuce i historii sztuki.
Go to article

Authors and Affiliations

Marta Leśniakowska

This page uses 'cookies'. Learn more